Ramon Novella

Veí de Can Baró

Ha complert noranta anys, va néixer a Can Baró i continua vivint al barri. Va dirigir el Grup Coral la Flor de la Parrala. Els seus records omplen quasi un segle.

Can Baró es mi casa, donde nací, donde estaban mis padres, mis hermanos. Todo lo que he tenido lo he tenido aquí. Un barrio es tu vida.

Compartir dona gustet!