Josep Maria López Piñés

Taller Alsina Motors

Va arribar a Can Baró amb 14 anys, quan el seu pare va obrir un taller mecànic a l’avinguda de Can Baró. El taller ara el regenta la seva filla i s’ha traslladat al carrer Bismarck. Entrevista enregistrada el 21/04/2023.

“He estat molts anys i la gent va acollir-me molt bé, tant a mi com als meus pares. Només tinc que donar les gràcies a Can Baró”

Compartir dona gustet!