Glòria García Forastier

veïna de Can Baró

Glòria va arribar a Can Baró l’any 1977, amb la promoció d’habitatge anomenada Vista Park.  Entrevista enregistrada el 27/02/2024

* (Vídeo en construcció)

“La nostra il·lusió era aquesta, venir a viure aquí, a Vista Park, que avui és Can Baró.”

Compartir dona gustet!