Reclamació al Negociat d’Urbanització i Reforma, 1921

Joan Sayol Alorda i altres propietaris de Can Baró sol·liciten a l'Ajuntament de Barcelona una inspecció pel canvi de rasant efectuat per la Cia. Nacional de Terres SA al carrer de Jaume Puigvert.
FITXA DE LA IMATGE
Autor
Data
1921
Cedent
UBICACIÓ
Carrer de Jaume Puigvert, 08001 Barcelona, Catalunya Espanya
Carrer de Jaume Puigvert, 15

Comparteix aquesta imatge amb els teus veïns i veïnes

DOCUMENTACIÓ COL·LABORATIVA

Coneixes la gent que surt a la foto? El lloc? L'època?

Comenta aquesta fotografía i ajuda-n’s a completar la documentació que hi figura. La teva aportació apareixerà a la fitxa de la imatge. Gràcies per col·laborar!