Grup Coral la Flor de la Parrala

Homes del Grup Coral la Flor de la Parrala amb la indumentària de l'agrupació al carrer de Miquel dels Sants Oliver. En primer pla, Joaquim Esteller.
FITXA DE LA IMATGE
Autor
Data
sd
Cedent
UBICACIÓ
Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 08001 Barcelona, Catalunya Espanya
Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 7

Comparteix aquesta imatge amb els teus veïns i veïnes

DOCUMENTACIÓ COL·LABORATIVA

Coneixes la gent que surt a la foto? El lloc? L'època?

Comenta aquesta fotografía i ajuda-n’s a completar la documentació que hi figura. La teva aportació apareixerà a la fitxa de la imatge. Gràcies per col·laborar!