Equip de l’Atlètic Baronense

Fotografia de l’equip Atlètic Baronense, fundat l’any 1949, al seu camp de futbol, construït en un espai buidat per a l’explotació de les pedreres.

Jugadors de l’Atlètic Baronense

L’equip AC Baronense, fundat l’any 1949 al seu camp de futbol, construït en un espai buidat per a l’explotació de les pedreres.