Retrat familiar

En primer pla, Conxita Rubias i, darrere, Angeles Rubias a casa seva al carrer de la Torre Dulac.

Excursió

Veïns del barri, entre ells Joan Porta, en un lloc no determinat.

Retrat familiar

Elvira Bové i Elvira Porta assegudes al pati de casa seva, al carrer de la Torre Dulac.

Retrat

Elvira Bové, esposa del senyor Josep Rubias, a la porta de casa seva, al carrer de la Torre Dulac.

Retrat

Josep Rubias Maria a la casa del carrer de la Torre Dulac.

Retrat

Josep Rubias Maria a la casa del carrer de la Torre Dulac.

L’hort

Josep Rubias Maria treballant el seu tros al terreny on posteriorment la família va construir la seva casa, a l’actual carrer de la Torre Dulac.

Nevada

La Plaça de Can Baró nevada.

Plaça de Can Baró

Vista en perspectiva del barri. A la dreta, la masia de Can Baró. La plaça en un entorn en procés d’urbanització.