Retrat, anys 30

Veïns del barri, entre ells Joan Porta, en un lloc no determinat.

Retrat al carrer Torre Dulac, anys 30

Josep Rubias Maria treballant el seu tros al terreny on posteriorment la família va construir la seva casa, a l’actual carrer de la Torre Dulac.

Plaça de Can Baró, anys 60

Vista en perspectiva del barri. A la dreta, la masia de Can Baró. La plaça en un entorn en procés d’urbanització.