Carrer Francesc Alegre, 1990

Vista de l’espai de l’antiga pedrera on es va establir un planter, al final del carrer de Francesc Alegre.

Concurs de paelles, 1986

Primer pla del concurs de paelles amb les dones del barri preparant-les i un grup de curiosos mirant, al camp de futbol de l’AC Baronense.

Carrer de França, anys 30

Els carrers del barri encara sense asfaltar. Al fons hi ha la plaça de Can Baró i a la dreta es poden veure habitatges d’una o dues plantes, que encara perduren, del carrer del Baró de Sant Lluís.