Pedrera de Can Baró, 1916

En primer terme, l’explotació de la pedrera amb un triturador en ús. Al fons, la ciutat de Barcelona, on destaca la Torre del Rellotge de l’Hospital de Sant Pau.

Pedrera de Can Baró, 1916

Zona d’explotació de la pedrera de Can Baró amb el transformador de llum. A l’esquerra es veuen les cases del carrer de Tenerife, encara existent.

Pedrera de Can Baró, 1916

En primer terme, l’explotació de la pedrera de Can Baró. Al fons, sobre del turó destaca Can Bassols.

Barraques de Raimon Casellas, 1972

Vista de la zona de les barraques de Raimon Casellas, situades en un revolt de la carretera del Carmel. Actualment s’hi emplacen els anomenats Pisos Verds.

Vista aèria del barri de Can Baró, 1972

A l’esquerra de la imatge s’observa el camp de futbol de la pedrera. A la dreta hi ha el conjunt de blocs de la Font Castellana i l’abocador de runes. També es veuen les barraques de Francesc Alegre.

Excavacions al cim del Turó de la Rovira, 1931

Dues rases fetes per l’excavació arqueològica del poblat iber al Turó de la Rovira encapçalada per l’arqueòleg Josep Colominas i Roca. Es pot observar la proximitat amb les noves construccions.