Pedrera de Can Baró

En primer terme, l’explotació de la pedrera amb un triturador en ús. Al fons, la ciutat de Barcelona, on destaca la Torre del Rellotge de l’Hospital de Sant Pau.

Pedrera de Can Baró

Vegetació i cases en primer pla. Al fons hi ha la pedrera i el Turó de la Rovira.

Pedrera de Can Baró

Zona d’explotació de la pedrera de Can Baró amb el transformador de llum. A l’esquerra es veuen les cases del carrer de Tenerife, encara existent.

Pedrera de Can Baró

En primer terme, l’explotació de la pedrera de Can Baró. Al fons, sobre del turó destaca Can Bassols.

Cooperativa de Periodistes

Panoràmica del conjunt d’habitatges de la Cooperativa de Periodistes per a la Construcció de Cases Barates al barri de la Salut. A la dreta, la masia de Can Baró.

Barraques de Raimon Casellas

Vista de la zona de les barraques de Raimon Casellas, situades en un revolt de la carretera del Carmel. Actualment s’hi emplacen els anomenats Pisos Verds.

Vista aèria del barri de Can Baró

A l’esquerra de la imatge s’observa el camp de futbol de la pedrera. A la dreta hi ha el conjunt de blocs de la Font Castellana i l’abocador de runes. També es veuen les barraques de Francesc Alegre.