Estació de servei

Estació de servei a l’avinguda de la Verge de Montserrat. Al fons es pot observar la preparació del terreny per construir el grup d’habitatges de la Font Castellana.

Treballs de preparació dels terrenys

Vista principal dels terrenys preparats per urbanitzar els blocs d’habitatges de la Font Castellana. A la dreta hi ha les residències familiars i al fons el conjunt de barraques de Francesc Alegre.

Treballs de preparació dels terrenys

Primer pla d’una màquina carregadora amb l’operari treballant per construir els blocs d’habitatges de la Font Castellana. Al fons es veuen les barraques del Turó de la Rovira.

Zona de jocs

Espai lúdic del grup d’habitatges de la Font Castellana.