Vista Park

Edificis de Vista Park en construcció a la carretera del Carmel.

Masia de Can Baró

Un carro circula pels terrenys de la masia de Can Baró. Al fons, l’aqüeducte per portar aigua al molí.

Masia de Can Baró

Aqüeducte per portar aigua al molí, dins els terrenys de la masia de Can Baró.

Masia de Can Baró

Visió panoràmica de les terres de la masia de Can Baró. La gran finca s’estenia des del cim del Turó de la Rovira fins més avall de la ronda del Guinardó.

Turó de la Rovira

Dalt del turó es pot observar el dipòsit d’aigua, anomenat Casa de les Altures, envoltat de vegetació.

Masia de Can Baró

Conjunt del forn de calç, dins els terrenys de la masia de Can Baró.

Masia de Can Baró

La gran finca era de domini directe del baró de Cervelló i tenia uns usos agrícoles que es van mantenir en el temps fins ben entrat el segle XX.

Masia de Can Baró

Aqüeducte per portar aigua al molí, dins els terrenys de la masia de Can Baró.