La pedrera de Can Baró, 1894

Dos homes amb vestit, corbata de llaç i barret i amb papers a les mans —propietaris d’una de les cinc pedreres del barri de Can Baró— i, a darrere, dos carros carregats amb pedres. Al fons hi ha molts obrers amb pics i pales extraient roques de la pedrera.