Carrer Ana María Matute Ausejo, anys 20

Treballs de construcció d’habitatges de la Cooperativa dels Periodistes a l’actual carrer d’Ana Maria Matute (llavors carrer Mañé i Flaquer). Al mig, la casa de Josep A. Minguella i Pinyol, periodista d’El Diluvio.

Pedrera de Can Baró, 1916

En primer terme, l’explotació de la pedrera amb un triturador en ús. Al fons, la ciutat de Barcelona, on destaca la Torre del Rellotge de l’Hospital de Sant Pau.

Pedrera de Can Baró, 1916

Zona d’explotació de la pedrera de Can Baró amb el transformador de llum. A l’esquerra es veuen les cases del carrer de Tenerife, encara existent.

Pedrera de Can Baró, 1916

En primer terme, l’explotació de la pedrera de Can Baró. Al fons, sobre del turó destaca Can Bassols.