Pedrera de Can Baró

En primer terme, l’explotació de la pedrera amb un triturador en ús. Al fons, la ciutat de Barcelona, on destaca la Torre del Rellotge de l’Hospital de Sant Pau.

Pedrera de Can Baró

Vegetació i cases en primer pla. Al fons hi ha la pedrera i el Turó de la Rovira.

Pedrera de Can Baró

Zona d’explotació de la pedrera de Can Baró amb el transformador de llum. A l’esquerra es veuen les cases del carrer de Tenerife, encara existent.

Pedrera de Can Baró

En primer terme, l’explotació de la pedrera de Can Baró. Al fons, sobre del turó destaca Can Bassols.