Plaça de Can Baró, anys 60

Vista en perspectiva del barri. A la dreta, la masia de Can Baró. La plaça en un entorn en procés d’urbanització.